Vücut Yağ Oranı Hesaplama

Erkek Kadın

Sonuç Değerlendirme Tablosu
Erkek Kadın Risk Faktörü
% 20'den düşük % 27'den düşük Risk taşımıyor
% 20 - 25 arası % 27 - 32 arası Potansiyel zayıflık riski
% 25 - 30 arası % 32 - 37 arası Orta derecede riskli
% 30 üzeri % 37 üzeri Yüksek derecede riskli